บริการของเรา

-รับยกบ้าน ดีดบ้าน 
-ซ่อมบ้านทรุด แก้ไขบ้านทรุด
-ยกตึก ซ่อมตึกทรุด ดีดตึก ยกอาคาร 
-บริการซ่อมแก้ไขฐานรากอาคาร ตึกขนาดใหญ่
-เสริมฐานรากบ้านอาคาร
-บริการเลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน
-รับยกโบสถ์ เลื่อนโบสถ์ หมุนโบสถ์ ย้ายโบสถ์
-บริการเปลี่ยนเสาเก่าออกไป/เอาเสาใหม่เข้าแทนที่ หรือหล่อเสาขึ้นมาใหม่
-ซ่อมส่วนต่อเติมทรุด ซ่อมส่วนต่อเติมร้าว ซ่อมส่วนต่อเติมเอียง รับแก้ปัญหาส่วนต่อเติมที่ทำไปแล้วมีปัญหาภายหลัง

ยกบ้าน
ยกบ้าน ดีดบ้าน